Nakipagpulong ang GreenWorld at Ylocos Feeds kay Sugpon Mayor Daniel C. Laño, Jr. para tignan kung paano makatulong ang mga naturang kumpanya para sa pagtataguyod sa mga kapakanan ng mga magsasaka sa buong Munisipalidad lalong-lalo sa paggamit ng mga organic na sangkap sa pagsasaka at pagpapaganda sa kalidad ng mga lupang sakahan, gayundin ang mga tama at mas mainam na pagkain sa mga alagang hayop.

SIGESugponSIGI